Alumni

Lab

Alumni

 • 2018
  • Ai Akimoto (B4)
  • Risaki Arai (B4)
  • Toshiki Kou (B4)
  • Ami Kuwakubo (B4)
  • Tomoaki Miyaji (B4)
  • Yuuki Nishida (B4)
  • Yusuke Terunuma (B4)
  • Aoi Wakabayashi (B4)
 • 2017
  • Keisuke Izumi (B4)
  • Toshihiro Kadokura (B4)
  • Takumi Kaniwa (B4)
  • Eitaro Saho (B4)
  • Takumu Jinguji (B4)
  • Yuka Suzuki (B4)
 • 2016
  • Eriko Kobayashi (M2)
  • Yoshiki Asami (B4)
  • Hina Ueno (B4)
  • Anna Kato (B4)
  • Koutaro Takano (B4)
  • Risa Tanaka (B4)
  • Ami Nishimura (B4)
  • Kouya Yamada (B4)
  • Natsumi Yonezawa (B4)
 • 2015
  • Risa Anzai (B4)
  • Aoi Ida (B4)
  • Waka Inoue (B4)
  • Erise Ono (B4)
  • Manami Shiraishi (B4)
 • 2014
  • Miki Asano (B4)
  • Keito Ishii (B4)
  • Shunta Ide (B4)
  • Kyoko Omura (B4)
  • Atsushi Kamata (B4)
  • Tomoyuki Tsuchiya (B4)
  • Naoto Nomura (B4)
  • Hiroka Hashimoto (B4)
  • Shota Matsuzaki (B4)
 • 2013
  • Mikitaka Kinoshita (B4)
  • Tomohiro Nakano (B4)
  • Erika Onda (B4)
  • Yuki Shindo (B4)
  • Shinya Sujino (B4)
  • Aino Takahashi (B4)
 • 2012
  • Kenichiro Koike (B4)
  • Kanaho Maeno (B4)
  • Sumire Nakamura (B4)
  • Shiori Sakashita (B4)
  • Yuka Sanada (B4)
  • Megumi Takashima (B4)
 • 2011
  • Takehira Goto (M2)
  • Shu Ippoji (B4)
  • Shuhei Kojima (B4)
  • Shogo Shiba (B4)
  • Yoshinori Tsuzuki (B4)
 • 2010
  • Kazufumi Koseki (B4)
  • Yukako Sakaguchi (B4)
 • 2009
  • Marie Fukuda (B4)
  • Tatsuya Teramoto (B4)
  • Charles Kent Riley (staff)
 • 2008
  • Shun-ichiro Oda (staff)